Prednáška a workshop ABA

20. 2. 2016 ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI V PRÍSTUPE K VZDELANIU

Benefity aplikovanej behaviorálnej analýzy pre sociálnu inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ul. 17. Novembra č.15, 080 01 Prešov

leták:
ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI V PRÍSTUPE K VZDELANIU

program:
Program Prešov 20. 2. 2016