2 percentá

Milí podporovatelia,

2% z Vašich daní sú 100% našich príjmov …

Tým, ktorí ešte stále váhajú, si dovoľujeme pripomenúť,  že poukázanie 2% nepredstavuje žiadne dodatočné náklady, nakoľko táto suma peňazí pochádza z Vašich už zaplatených daní a neprepadne tak v prospech štátneho rozpočtu.

Ak chcete venovať 2% z daní pre naše združenie, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2020 poukázať nie 2% ale 3%. viacej tu):

Ako na to (detaily tu):

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

 

 

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania:

Obchodné meno alebo názov:              Svetlomodrý svet
Sídlo:                                                        Školská 13737/3, 08006 Prešov
Právna forma:                                         Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):  423 84 648

Ak viete o niekom z Vášho okolia, kto necháva 2 % z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene.

Vopred všetkým nezištným darcom zo srdca
Ď A K U J E M E !!!

  •  
  •