Marko

Som Marko. Mám 11 rokov. Chodím veľmi rád do autistickej školy, pretože tam sa vždy niečo deje a stále sa mi niekto venuje a to ja potrebujem – neustálu pozornosť. Mamka mi asi najviac rozumie aj keď nerozprávam. Hovorim len baba a mama už 7 rokov.Neviem ako môžu rozumieť môjmu slovku „di“ ktorá používam skoro na všetko. A keď […]